Skip to main content

Formulare pentru obținerea de probe (reformare)

Formulare online legate de Regulamentul 2020/1783

Regulamentul (UE) nr. 2020/1783 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținerea de probe) (reformare) are ca scop îmbunătățirea, simplificarea și accelerarea cooperării dintre instanțe în materie de probațiune. Regulamentul a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Cu toate acestea, sistemul informatic descentralizat, ca mijloc obligatoriu de comunicare care trebuie utilizat pentru transmiterea și primirea cererilor, a formularelor și a altor comunicări va începe să se aplice numai de la 1 mai 2025 (prima zi a lunii care urmează perioadei de trei ani de la data intrării în vigoare a actului de punere în aplicare menționat la articolul 25; [pentru mai multe detalii, a se vedea articolul 35 din Regulamentul (UE) 2020/1783]).

Regulamentul se aplică tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei. Între Danemarca și celelalte state membre se aplică Convenția din 1970 privind obținerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială.

Regulamentul prevede trei modalități de obținere a probelor între statele membre: obținerea de probe prin intermediul instanței solicitate, obținerea directă de probe de către instanța solicitantă și obținerea de probe de către agenții diplomatici sau funcționarii consulari.

Instanța solicitantă este instanța sau altă autoritate competentă, în cazul în care aceasta este notificată de statul membru în cauză, înaintea căreia sunt inițiate sau preconizate procedurile. Instanța solicitată este instanța dintr-un alt stat membru competentă în materie de obținere de probe. Organismul central răspunde de furnizarea de informații instanțelor și de căutarea de soluții la dificultățile ce pot apărea în legătură cu o cerere.

Regulamentul prevede 14 formulare.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați pagina noastră privind obținerea de probe.

Formularele completate trebuie trimise autorității competente relevante conform modalităților stabilite de aceasta. Mai multe informații privind datele de contact ale autorităților competente, ale legiuitorului național relevant etc. pot fi găsite în secțiunea Atlasul judiciar european. Această pagină include un instrument de căutare care permite identificarea autorităților competente cărora li se transmit formularele completate.