Skip to main content

[ro] FORMULARUL A - CERERE DE OBȚINERE DE PROBE

  • Current Start
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Step 5
  • Complete

FORMULARUL A

  

CERERE DE OBȚINERE DE PROBE
(articolul 5 din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe)(1))

articolul 5 din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe) (JO L 405, 2.12.2020, p. 1.)

2. Instanța solicitantă

2.2. Adresă:

3. Instanța solicitată

Găsește instanța/autoritatea competentă

3.2. Adresă: