Skip to main content

[ro] FORMULARUL C - NOTIFICARE PRIVIND TRANSMITEREA UNEI CERERI PENTRU OBȚINERE DE PROBE

  • Current Start
  • Step 2
  • Complete

FORMULARUL C

NOTIFICARE PRIVIND TRANSMITEREA UNEI CERERI PENTRU OBȚINERE DE PROBE
(articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe)(1))

articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe)(JO L 405, 2.12.2020, p. 1.)