Skip to main content

[ro] FORMULARUL D - CERERE DE INFORMAȚII SUPLIMENTARE ÎN VEDEREA OBȚINERII DE PROBE

  • Current Start
  • Step 2
  • Complete

FORMULARUL D

  

CERERE DE INFORMAȚII SUPLIMENTARE ÎN VEDEREA OBȚINERII DE PROBE
(articolul 10 din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe)(1))

articolul 10 din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe)(JO L 405, 2.12.2020, p. 1.)