Skip to main content

[ro] FORMULARUL N - INFORMAȚII PRIVIND ASPECTELE PRACTICE CU CARACTER TEHNIC PENTRU EFECTUAREA UNEI VIDEOCONFERINȚE SAU PENTRU FOLOSIREA UNEI ALTE TEHNOLOGII DE COMUNICAȚII LA DISTANȚĂ

  • Current Start
  • Step 2
  • Complete

FORMULARUL N

  

INFORMAȚII PRIVIND ASPECTELE PRACTICE CU CARACTER TEHNIC PENTRU EFECTUAREA UNEI VIDEOCONFERINȚE SAU PENTRU FOLOSIREA UNEI ALTE TEHNOLOGII DE COMUNICAȚII LA DISTANȚĂ
(articolul 12 alineatul (4) și articolul 20 din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe) (1))

articolul 12 alineatul (4) și articolul 20 din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe)(JO L 405, 2.12.2020, p. 1.)