Skip to main content

[ro] FORMULARUL F - CERERE DE INFORMAȚII PRIVIND ÎNTÂRZIEREA

  • Current Start
  • Step 2
  • Complete

FORMULARUL F (1)

CERERE DE INFORMAȚII PRIVIND ÎNTÂRZIEREA
(articolul 12 alineatul (1) și articolul 19 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe) (2))

articolul 12 alineatul (1) și articolul 19 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe)(JO L 405, 2.12.2020, p. 1.)

URMĂTOAREA CERERE DE OBȚINERE DE PROBE A FOST TRIMISĂ DAR NU SUNT DISPONIBILE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA REZULTATUL OBȚINERII DE PROBE