Skip to main content

[ro] FORMULARUL I - NOTIFICARE PRIVIND DATA, ORA, LOCUL OBȚINERII DE PROBE ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

  • Current Start
  • Step 2
  • Complete

FORMULARUL I

NOTIFICARE PRIVIND DATA, ORA, LOCUL OBȚINERII DE PROBE ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
(articolul 13 alineatul (4) și articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe)(1))

articolul 13 alineatul (4) și articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe) (JO L 405, 2.12.2020, p. 1.)

3. Instanța solicitantă

3.2. Adresă:

4. Instanța solicitată

Găsește instanța/autoritatea competentă

4.2. Adresă: