Skip to main content

[ro] FORMULARUL B - CONFIRMARE DE PRIMIRE A UNEI CERERI DE OBȚINERE DE PROBE

  • Current Start
  • Step 2
  • Complete

FORMULARUL B

CONFIRMARE DE PRIMIRE A UNEI CERERI DE OBȚINERE DE PROBE
(articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe) (1))

articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe) (JO L 405, 2.12.2020, p. 1.)