Skip to main content

[ro] FORMULARUL J - NOTIFICAREA ÎNTÂRZIERII

  • Current Start
  • Step 2
  • Complete

FORMULARUL J

NOTIFICAREA ÎNTÂRZIERII
(articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe) (1))

articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe) (JO L 405, 2.12.2020, p. 1.)