Skip to main content

Έντυπα διεξαγωγής αποδείξεων (αναδιατύπωση)

Ηλεκτρονικά έντυπα σχετικά με τον κανονισμό αριθ. 2020/1783

Ο κανονισμός (EΕ) 2020/1783 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (διεξαγωγή αποδείξεων) (αναδιατύπωση) αποσκοπεί στη βελτίωση, την απλούστευση και την επιτάχυνση της συνεργασίας μεταξύ των δικαστηρίων κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων. Ο κανονισμός αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2022.

Ωστόσο, το αποκεντρωμένο σύστημα ΤΠ ως μέσο επικοινωνίας που πρέπει να χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για τη διαβίβαση και την παραλαβή αιτημάτων, εντύπων και άλλων κοινοποιήσεων θα τεθεί σε εφαρμογή μόνο από την 1η Μαΐου 2025 [πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου των τριών ετών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στο άρθρο 25 (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1783)].

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην της Δανίας. Μεταξύ της Δανίας και των άλλων κρατών μελών εφαρμόζεται η σύμβαση της Χάγης, του 1970, για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στην αλλοδαπή σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.

Ο κανονισμός προβλέπει τρεις τρόπους διεξαγωγής αποδείξεων μεταξύ των κρατών μελών: διεξαγωγή αποδείξεων μέσω του δικαστηρίου εκτέλεσης, απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων από το αιτούν δικαστήριο και διεξαγωγή αποδείξεων μέσω διπλωματικών ή προξενικών υπαλλήλων.

Το αιτούν δικαστήριο είναι το δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή, εφόσον έχει γνωστοποιηθεί από το οικείο κράτος μέλος, στο οποίο η υπόθεση έχει αρχίσει να εκδικάζεται ή πρόκειται να εκδικασθεί. Το δικαστήριο εκτέλεσης είναι το αρμόδιο δικαστήριο άλλου κράτους μέλους για τη διεξαγωγή αποδείξεων. Το κεντρικό όργανο είναι αρμόδιο για την παροχή πληροφοριών και την αναζήτηση λύσεων για κάθε δυσχέρεια που μπορεί να προκύψει σε σχέση με μια παραγγελία.

Ο κανονισμός προβλέπει δεκατέσσερα έντυπα.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας που αφορά τη Διεξαγωγή αποδείξεων.

Τα συμπληρωμένα έντυπα πρέπει να αποστέλλονται στη σχετική αρμόδια αρχή κατά τον τρόπο που απαιτείται από την αρχή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων αρχών, τον αρμόδιο εθνικό νομοθέτη κ.λπ. διατίθενται στην ενότητα Ευρωπαϊκός Δικαστικός Άτλας. Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει εργαλείο αναζήτησης για τον εντοπισμό των αρμόδιων αρχών στις οποίες πρέπει να αποστέλλονται τα συμπληρωμένα έντυπα.