Skip to main content

[ro] FORMULARUL G - RĂSPUNS LA CEREREA DE INFORMAȚII PRIVIND ÎNTÂRZIEREA

  • Current Start
  • Step 2
  • Complete

FORMULARUL G (1)

  

RĂSPUNS LA CEREREA DE INFORMAȚII PRIVIND ÎNTÂRZIEREA
(articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe)(2))

articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe)(JO L 405, 2.12.2020, p. 1.)