Skip to main content

[ro] FORMULARUL H - NOTIFICARE PRIVIND CEREREA DE PROCEDURI SPECIALE ȘI/SAU DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI DE COMUNICAȚII

  • Current Start
  • Step 2
  • Complete

FORMULARUL H

  

NOTIFICARE PRIVIND CEREREA DE PROCEDURI SPECIALE ȘI/SAU DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI DE COMUNICAȚII
(articolul 12 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe)] (1))

articolul 12 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe)] (JO L 405, 2.12.2020, p. 1.)