Skip to main content

Bizonyításfelvétel (átdolgozás) – formanyomtatványok

Az (EU) 2020/1783 rendelethez kapcsolódó online formanyomtatványok

A tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről (bizonyításfelvétel) szóló (EU) 2020/1783 rendelet (átdolgozás) célja a bizonyításfelvételt végző bíróságok közötti együttműködés javítása, egyszerűsítése és felgyorsítása. A rendelet 2022. július 1-jével az 1206/2001/EK tanácsi rendelet helyébe lépett.

A decentralizált informatikai rendszert mint a kérelmek, formanyomtatványok és egyéb levelezés továbbítására és fogadására szolgáló kötelező kapcsolattartási módot azonban csak 2025. május 1-jétől (a 25. cikkben említett végrehajtási jogi aktus hatálybalépését követő hároméves időszakot követő hónap első napjától) kell majd alkalmazni (további részletekért lásd az (EU) 2020/1783 rendelet 35. cikkét)).

A rendelet Dánia kivételével az Európai Unió minden tagállamában alkalmazandó. Dánia és a többi tagállam között a polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről szóló, 1970. évi Egyezmény alkalmazandó.

A rendelet a tagállamok közötti bizonyításfelvételre három módot biztosít: a megkeresett bíróságon keresztül történő bizonyításfelvételt, a megkereső bíróság általi közvetlen bizonyításfelvételt, és a diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők általi bizonyításfelvételt.

A megkereső bíróság az a bíróság vagy más, hatáskörrel rendelkező hatóság, amelyet a releváns tagállam bejelentett, és amely előtt az eljárást megindították vagy megindítani tervezik. A megkeresett bíróság egy másik tagállam bizonyításfelvételre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága. A központi szerv felelős a tájékoztatásért, valamint a kérelmekkel kapcsolatosan felmerülő nehézségekre megoldások kereséséért.

A rendelet tizennégy formanyomtatványról rendelkezik.

További információkért kérjük, látogasson el Bizonyításfelvétel oldalunkra.

A kitöltött űrlapokat a hatóság által előírt módon kell megküldeni az érintett illetékes hatóságnak. Az illetékes hatóságok elérhetőségével, a releváns nemzeti jogszabályokkal, stb. kapcsolatban további információk találhatók az Európai Igazságügyi Atlasz részben. Az ezen oldalon található keresőeszközzel azokat az illetékes hatóságokat lehet megtalálni, amelyekhez a kitöltött űrlapokat küldeni kell.