Skip to main content

[ro] FORMULARUL L - CERERE DE OBȚINERE DIRECTĂ DE PROBE

  • Current Start
  • Step 2
  • Step 3
  • Step 4
  • Complete

FORMULARUL L

  

CERERE DE OBȚINERE DIRECTĂ DE PROBE
(articolele 19 și 20 din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe)(1))

articolele 19 și 20 din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe)  (JO L 405, 2.12.2020, p. 1.)

3. Instanța solicitantă

3.2. Adresă:

4. Organismul central/autoritatea competentă a statului solicitat

Găsește instanța/autoritatea competentă

4.2. Adresă: