Skip to main content

Obrasci – dostava pismena (preinaka)

Internetski obrasci iz Uredbe 2020/1784

Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (preinaka) nastoji se poboljšati i ubrzati slanje sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima radi njihove dostave među državama članicama. Uredba od 1. srpnja 2022. zamjenjuje Uredbu Vijeća (EZ) br. 1393/2007.

Međutim, decentralizirani IT sustav kao obvezno sredstvo komunikacije koje će se upotrebljavati za slanje i primanje zahtjeva, obrazaca i drugih oblika komunikacije počet će se primjenjivati tek 1. svibnja 2025. (prvi dan mjeseca koji slijedi nakon razdoblja od tri godine nakon datuma stupanja na snagu provedbenog akta iz članka 25. (za dodatne pojedinosti vidjeti članak 37. Uredbe (EU) 2020/1784)).

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije, uključujući Dansku, koja je potvrdila da namjerava provesti sadržaj Uredbe izjavom na temelju Usporednog sporazuma sklopljenog s Europskom zajednicom.

Uredbom su predviđeni razni načini slanja i dostave pismena: slanje s pomoću tijela za slanje i zaprimanje pismena, slanje konzularnim ili diplomatskim kanalima, dostava poštom, elektronička dostava i izravna dostava.

U Uredbi je predviđeno dvanaest obrazaca.

Dodatne informacije: Dostava pismena: službena dostava pravnih pismena

Ispunjene obrasce treba poslati relevantnom nadležnom tijelu na način koji zahtijeva to tijelo. Više informacija o podacima za kontakt nadležnih tijela, relevantnom nacionalnom zakonodavstvu itd. dostupno je u odjeljku Europski pravosudni atlas. Na toj stranici nalazi se alat za pretraživanje nadležnih tijela kojima se šalju ispunjeni obrasci.