Skip to main content

Iratkézbesítés (átdolgozás) – formanyomtatványok

Az (EU) 2020/1784 rendelethez kapcsolódó online formanyomtatványok

A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) szóló (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (átdolgozás) célja a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok tagállamok közötti kézbesítés céljából történő továbbításának javítása és felgyorsítása. A rendelet 2022. július 1-jével az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe lépett.

A decentralizált informatikai rendszert mint a kérelmek, formanyomtatványok és egyéb levelezés továbbítására és fogadására szolgáló kötelező kapcsolattartási módot azonban csak 2025. május 1-jétől (a 25. cikkben említett végrehajtási jogi aktus hatálybalépését követő hároméves időszakot követő hónap első napjától) kell majd alkalmazni (további részletekért lásd az (EU) 2020/1784 rendelet 37. cikkét)).

A rendelet az Európai Unió minden tagállamában alkalmazandó, ideértve Dániát is, amely az Európai Közösséggel kötött párhuzamos megállapodáson alapuló nyilatkozatban erősítette meg szándékát a rendeletben foglaltak alkalmazására.

A rendelet különböző módokat határoz meg az iratok továbbítására és kézbesítésére: továbbítás áttevő és átvevő intézményeken keresztül, konzuli vagy diplomáciai úton történő továbbítás, postai szolgáltatások útján történő kézbesítés, elektronikus kézbesítés és közvetlen kézbesítés.

A rendelet tizenkét formanyomtatványról rendelkezik.

További információk: Iratkézbesítés: jogi dokumentumok hivatalos továbbítása

A kitöltött űrlapokat a hatóság által előírt módon kell megküldeni az érintett illetékes hatóságnak. Az illetékes hatóságok elérhetőségével, a releváns nemzeti jogszabályokkal, stb. kapcsolatban további információk találhatók az Európai Igazságügyi Atlasz részben. Az ezen oldalon található keresőeszközzel azokat az illetékes hatóságokat lehet megtalálni, amelyekhez a kitöltött űrlapokat küldeni kell.