Skip to main content

[hr] OBRAZAC B. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE ADRESE OSOBE KOJOJ TREBA DOSTAVITI PISMENO

OBRAZAC B (2)

  

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE ADRESE OSOBE KOJOJ TREBA DOSTAVITI PISMENO
(članak 7. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (2) (3))

članak 7. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (7) (SL L 405, 2.12.2020., str. 40.)

1. OTPREMNO TIJELO

1.2. Adresa:

2. TIJELO PRIMATELJ ZAHTJEVA

2.2. Adresa:

3. ADRESAT

3.2. Posljednja poznata adresa:

3.3. Poznati osobni podaci o adresatu (u slučaju fizičke osobe), ako su dostupni:

3.4. Poznati podaci o adresatu (u slučaju pravne osobe), ako su dostupni:

Ne zaboravite potpisati obrazac i ovjeriti ga žigom (ako je dostupan) nakon što ga ispišete.

Potpis i/ili pečat odnosno elektronički potpis i/ili elektronički pečat:

PDF obrazac


(1)Upotreba ovog obrasca nije obvezna.

(2)SL L 405, 2.12.2020., str. 40.

(3)Ovaj obrazac primjenjuje se samo na države članice koje pružaju pomoć u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2020/1784.

(*)Ova rubrika nije obvezna.

Spremi nacrt obrasca Učitaj nacrt