Skip to main content

[hr] OBRAZAC K. POTVRDA O DOSTAVI ILI NEUSPJEŠNOJ DOSTAVI PISMENA

OBRAZAC K

  

POTVRDA O DOSTAVI ILI NEUSPJEŠNOJ DOSTAVI PISMENA
(članak 11. stavak 2., članak 12. stavak 4. i članak 14. Uredbe (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (1)

članak 11. stavak 2., članak 12. stavak 4. i članak 14. Uredbe (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (SL L 405, 2.12.2020., str. 40.)

Dostava se izvršava što prije. Ako dostavu nije moguće izvršiti u roku od mjesec dana od primitka, prijamno tijelo o tome obavješćuje otpremno tijelo (članak 11. stavak 2. Uredbe (EU) 2020/1784).

Dostava se izvršava što prije. Ako dostavu nije moguće izvršiti u roku od mjesec dana od primitka, prijamno tijelo o tome obavješćuje otpremno tijelo (članak 11. stavak 2. Uredbe (EU) 2020/1784).

Odaberite jednu od opcija u nastavku

1. DOVRŠETAK DOSTAVE (članak 14.)

1.2. Pismeno je

1.2.1.1.2.2. Adresa:

1.2.1.1.2.3. Priroda odnosa s adresatom:

1.2.1.2.2.2.2. Adresa:

1.2.1.2.2.2.3. Priroda odnosa s adresatom:

At least one of the options in points 2, 3 or 4 should be checked. Multiple choices are also possible.

2. INFORMACIJE U SKLADU S ČLANKOM 1STAVKOM 2. UREDBE (EU) 2020/1784

3. ODBIJANJE PRIMITKA PISMENA (članak 12. stavak 4. Uredbe (EU) 2020/1784)

4. RAZLOG NEUSPJEŠNE DOSTAVE PISMENA

4.1.1. Poduzeti su koraci kako bi se utvrdila adresa:

4.1.1. Poduzeti su koraci kako bi se utvrdila adresa (3)

4.5. Pismeno je priloženo ovoj potvrdi dane

Ne zaboravite potpisati obrazac i ovjeriti ga žigom (ako je dostupan) nakon što ga ispišete.

Potpis i/ili pečat odnosno elektronički potpis i/ili elektronički pečat:

PDF obrazac


(1)SL L 405, 2.12.2020., str. 40

(2) Adresa koju je utvrdilo prijamno tijelo u skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EU) 2020/1784.

(3) Ova se rubrika primjenjuje samo na države članice koje pružaju pomoć u skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EU) 2020/1784.

Spremi nacrt obrasca Učitaj nacrt