Skip to main content

[hr] OBRAZAC G. OBAVIJEST O PONOVNOM SLANJU ZAHTJEVA I PISMENA ODGOVARAJUĆEM PRIJAMNOM TIJELU

OBRAZAC G (1)

OBAVIJEST O PONOVNOM SLANJU ZAHTJEVA I PISMENA ODGOVARAJUĆEM PRIJAMNOM TIJELU
(članak 10. stavak 4. Uredbe (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (1))

članak 10. stavak 4. Uredbe (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (SL L 405, 2.12.2020., str. 40.)

Zahtjev i pismeno proslijeđeni su sljedećem prijamnom tijelu, koje je mjesno nadležno za dostavu:

Zahtjev i pismeno proslijeđeni su sljedećem prijamnom tijelu, koje je mjesno nadležno za dostavu:

1. ODGOVARAJUĆE PRIJAMNO TIJELO

Pronađi nadležni sud/tijelo

1.2. Adresa:

Ne zaboravite potpisati obrazac i ovjeriti ga žigom (ako je dostupan) nakon što ga ispišete.

Potpis i/ili pečat odnosno elektronički potpis i/ili elektronički pečat:

PDF obrazac


(1)SL L 405, 2.12.2020., str. 40

(*)Ova rubrika nije obvezna.

Spremi nacrt obrasca Učitaj nacrt