Skip to main content

[hr] ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE ADRESE OSOBE KOJOJ TREBA DOSTAVITI PISMENO NA TEMELJU ČLANKA 7. STAVKA 1. TOČKE (B)

  • Current Početak
  • Faza 2
  • Complete

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE ADRESE OSOBE KOJOJ TREBA DOSTAVITI PISMENO NA TEMELJU ČLANKA 7. STAVKA 1. TOČKE (B)

članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (preinaka)1

1. PODNOSITELJ ZAHTJEVA:

1.3. Adresa:

2. TIJELO PRIMATELJ ZAHTJEVA:

2.2. Adresa:

3. ADRESAT / OSOBA KOJOJ TREBA DOSTAVITI PISMENO:

3.2. Posljednja poznata adresa2:

Spremi nacrt obrascaUčitaj nacrt