Skip to main content

Dokumentų įteikimo formos (nauja redakcija)

Internetinės formos, susijusios su Reglamentu (ES) 2020/1784

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (nauja redakcija) siekiama pagerinti ir paspartinti teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimą tarp valstybių narių. Reglamentu nuo 2022 m. liepos 1 d. pakeistas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007.

Tačiau decentralizuota IT sistema, kaip privaloma ryšio priemonė prašymams, formoms ir kitiems pranešimams perduoti ir priimti, bus pradėta taikyti tik nuo 2025 m. gegužės 1 d. (pirmosios mėnesio, einančio po trejų metų laikotarpio po 25 straipsnyje nurodyto įgyvendinimo akto įsigaliojimo dienos, dienos (daugiau informacijos Reglamento (ES) 2020/1784 37 straipsnyje)).

Reglamentas taikomas visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms, įskaitant Daniją, kuri patvirtino savo ketinimą įgyvendinti reglamento turinį pareiškimu, grindžiamu lygiagrečiu su Europos bendrija sudarytu susitarimu.

Reglamente numatyti įvairūs dokumentų perdavimo ir įteikimo būdai: perdavimas per perduodančiąsias ir gaunančiąsias agentūras, perdavimas konsuliniais arba diplomatiniais kanalais, įteikimas paštu, elektroninis įteikimas ir tiesioginis įteikimas.

Reglamente nustatyta dvylika formų.

Papildoma informacija. Dokumentų įteikimas. Oficialus teisinių dokumentų perdavimas

Užpildytos formos turėtų būti nusiųstos atitinkamai kompetentingai institucijai jos nurodytu būdu. Daugiau informacijos apie kompetentingų institucijų, atitinkamų nacionalinės teisės aktų leidėjų ir t. t. kontaktinius duomenis galima rasti skiltyje „Europos teisminis atlasas“. Šiame puslapyje pateikiama paieškos priemonė, padėsianti rasti kompetentingas institucijas, kurioms reikia siųsti užpildytas formas.