Skip to main content

[hr] OBRAZAC C. ODGOVOR NA ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE ADRESE OSOBE KOJOJ TREBA DOSTAVITI PISMENO

OBRAZAC C (1)

  

ODGOVOR NA ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE ADRESE OSOBE KOJOJ TREBA DOSTAVITI PISMENO
(članak 7. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (7) (2) (3))

članak 7. stavak 1. točka (a) Uredbe (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (SL L 405, 2.12.2020., str. 40.)

1. ADRESAT

Ne zaboravite potpisati obrazac i ovjeriti ga žigom (ako je dostupan) nakon što ga ispišete.

Potpis i/ili pečat odnosno elektronički potpis i/ili elektronički pečat:

PDF obrazac


(1)Upotreba ovog obrasca nije obvezna.

(2)SL L 405, 2.12.2020., str. 40.

(3) Ovaj obrazac primjenjuje se samo na države članice koje pružaju pomoć u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2020/1784.

Spremi nacrt obrasca Učitaj nacrt