Skip to main content

[hr] OBRAZAC F. OBAVIJEST O POVRATU ZAHTJEVA I PISMENA

OBRAZAC F (1)

OBAVIJEST O POVRATU ZAHTJEVA I PISMENA
(članak 10. stavak 3. Uredbe (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (1))

članak 10. stavak 3. Uredbe (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (SL L 405, 2.12.2020., str. 40.)

Zahtjev i pismeno moraju biti vraćeni po primitku.

Zahtjev i pismeno moraju biti vraćeni po primitku.

1. RAZLOG POVRATA:

1.1. Očito je da zahtjev nije obuhvaćen područjem primjene Uredbe:

1.2. Neispunjavanje potrebnih formalnih uvjeta onemogućuje dostavu:

Ne zaboravite potpisati obrazac i ovjeriti ga žigom (ako je dostupan) nakon što ga ispišete.

Potpis i/ili pečat odnosno elektronički potpis i/ili elektronički pečat:

PDF obrazac


(1)SL L 405, 2.12.2020., str. 40

Spremi nacrt obrasca Učitaj nacrt