Skip to main content

[hr] OBRAZAC H. POTVRDA O PRIMITKU KOJU ODGOVARAJUĆE PRIJAMNO TIJELO KOJE JE MJESNO NADLEŽNO UPUĆUJE OTPREMNOM TIJELU

OBRAZAC H

  

POTVRDA O PRIMITKU KOJU ODGOVARAJUĆE PRIJAMNO TIJELO KOJE JE MJESNO NADLEŽNO UPUĆUJE OTPREMNOM TIJELU
(članak 10. stavak 4. Uredbe (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (1))

članak 10. stavak 4. Uredbe (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (SL L 405, 2.12.2020., str. 40.)

Ovu potvrdu o primitku trebalo bi poslati putem decentraliziranog IT sustava ili na drugi način što prije nakon primitka pismena, a u svakom slučaju u roku od sedam dana od primitka. 

Ovu potvrdu o primitku trebalo bi poslati putem decentraliziranog IT sustava ili na drugi način što prije nakon primitka pismena, a u svakom slučaju u roku od sedam dana od primitka. 2)

Ne zaboravite potpisati obrazac i ovjeriti ga žigom (ako je dostupan) nakon što ga ispišete.

Potpis i/ili pečat odnosno elektronički potpis i/ili elektronički pečat:

PDF obrazac


(1)SL L 405, 2.12.2020., str. 40

(2)Obveza slanja potvrde putem decentraliziranog IT sustava primjenjuje se tek od datuma početka primjene decentraliziranog IT sustava u skladu s člankom 37. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/1784.

Spremi nacrt obrasca Učitaj nacrt