Skip to main content

[hr] OBRAZAC E. ZAHTJEV ZA DODATNE INFORMACIJE ILI PISMENA ZA DOSTAVU PISMENA

OBRAZAC E

  

ZAHTJEV ZA DODATNE INFORMACIJE ILI PISMENA ZA DOSTAVU PISMENA
(članak 10. stavak 2. Uredbe (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (1))

članak 10. stavak 2. Uredbe (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (SL L 405, 2.12.2020., str. 40.)

1. Zahtjev se ne može izvršiti bez sljedećih dodatnih informacija:

2. Zahtjev se ne može izvršiti bez sljedećih pismena:

Ne zaboravite potpisati obrazac i ovjeriti ga žigom (ako je dostupan) nakon što ga ispišete.

Potpis i/ili pečat odnosno elektronički potpis i/ili elektronički pečat:

PDF obrazac


(1)SL L 405, 2.12.2020., str. 40

(*)Ova rubrika nije obvezna.

Spremi nacrt obrasca Učitaj nacrt