Skip to main content

[hr] OBRAZAC J. ODGOVOR NA ZAHTJEV ZA INFORMACIJE O DOSTAVI ILI NEUSPJEŠNOJ DOSTAVI PISMENA

OBRAZAC J (1)

ODGOVOR NA ZAHTJEV ZA INFORMACIJE O DOSTAVI ILI NEUSPJEŠNOJ DOSTAVI PISMENA
(članak 11. stavak 2. Uredbe (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (2)

članak 11. stavak 2. Uredbe (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (SL L 405, 2.12.2020., str. 40.)

1. INFORMACIJE O STATUSU DOSTAVE PISMENA

Ne zaboravite potpisati obrazac i ovjeriti ga žigom (ako je dostupan) nakon što ga ispišete.

Potpis i/ili pečat odnosno elektronički potpis i/ili elektronički pečat:

PDF obrazac


(1)Upotreba ovog obrasca nije obvezna.

(2)SL L 405, 2.12.2020., str. 40

Spremi nacrt obrasca Učitaj nacrt