Skip to main content

[hr] OBRAZAC I. ZAHTJEV ZA INFORMACIJE O DOSTAVI ILI NEUSPJEŠNOJ DOSTAVI PISMENA

OBRAZAC I (1)

  

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE O DOSTAVI ILI NEUSPJEŠNOJ DOSTAVI PISMENA
(članak 11. stavak 2. Uredbe (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (2)

članak 11. stavak 2. Uredbe (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (SL L 405, 2.12.2020., str. 40.)

Dostava se izvršava što prije. Ako dostavu nije moguće izvršiti u roku od mjesec dana od primitka, prijamno tijelo o tome obavješćuje otpremno tijelo.

1. ZAHTJEV JE POSLAN, ALI NISU PRIMLJENE INFORMACIJE O DOSTAVI ILI NEUSPJEŠNOJ DOSTAVI

2. OTPREMNO TIJELO

Rubrike od 2.2. do 2.6. nisu obvezne ako je priložena preslika zahtjeva za dostavu pismena:

2.2. Adresa:

3. PRIJAMNO TIJELO

Pronađi nadležni sud/tijelo

Ove rubrike nisu obvezne ako je priložena preslika zahtjeva za dostavu pismena:

3.2. Adresa:

4. ADRESAT

Ove rubrike nisu obvezne ako je priložena preslika zahtjeva za dostavu pismena:

4.2. Adresa:

Ne zaboravite potpisati obrazac i ovjeriti ga žigom (ako je dostupan) nakon što ga ispišete.

Potpis i/ili pečat odnosno elektronički potpis i/ili elektronički pečat:

PDF obrazac


(1)Upotreba ovog obrasca nije obvezna.

(2)SL L 405, 2.12.2020., str. 40

(*)Ova rubrika nije obvezna.

Spremi nacrt obrasca Učitaj nacrt