Skip to main content

[hr] OBRAZAC L. INFORMACIJE NAMIJENJENE ADRESATU O PRAVU NA ODBIJANJE PRIMITKA PISMENA

OBRAZAC L

  

INFORMACIJE NAMIJENJENE ADRESATU O PRAVU NA ODBIJANJE PRIMITKA PISMENA
(članak 12. stavci 2. i 3. Uredbe (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (1)

članak 12. stavci 2. i 3. Uredbe (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (SL L 405, 2.12.2020., str. 40.)

I.   INFORMACIJE NAMIJENJENE ADRESATU

Priloženo pismeno dostavlja se u skladu s Uredbom (EU) 2020/1784. Imate pravo odbiti primitak priloženog pismena ako nije sastavljeno na jeziku koji razumijete odnosno na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika mjesta dostave, ili ako pismenu nije priložen prijevod na jezik koji razumijete odnosno na službeni jezik ili jedan od službenih jezika mjesta dostave. Ako želite iskoristiti to pravo, morate odbiti primitak pismena u trenutku dostave izravno osobi koja dostavlja pismeno ili u roku od dva tjedna od dostave tako da na niže navedenu adresu povratno pošaljete ovaj obrazac koji ste popunili ili pisanu izjavu u kojoj navodite da odbijate primitak priloženog pismena zbog njegova jezika. Napominjemo da, ako odbijete primitak priloženog pismena, a sud ili tijelo pred kojim je pokrenut postupak tijekom kojeg je dostava postala nužna naknadno odluči da odbijanje primitka pismena nije bilo opravdano, ono može primijeniti pravne posljedice koje su pravom države članice u kojoj se vodi postupak predviđene za neopravdano odbijanje primitka pismena, primjerice može smatrati dostavu valjanom.

II.   ADRESA NA KOJU BI TREBALO VRATITI OBRAZAC (2):

II.   ADRESA NA KOJU BI TREBALO VRATITI OBRAZAC: (2)

2. Adresa:

III.   IZJAVA ADRESATA: (3):

Odbijam primitak pismena zato što nije sastavljeno na jeziku koji razumijem, odnosno na službenom jeziku ili jednom od službenih jezika mjesta dostave, ili zato što pismenu nije priložen prijevod na jezik koji razumijem odnosno na službeni jezik ili jedan od službenih jezika mjesta dostave.

Razumijem sljedeće jezike:

Ne zaboravite potpisati obrazac i ovjeriti ga žigom (ako je dostupan) nakon što ga ispišete.

Potpis i/ili pečat odnosno elektronički potpis i/ili elektronički pečat:

PDF obrazac


(1) SL L 405, 2.12.2020., str. 40

(2) Ispunjava tijelo koje izvršava dostavu.

(*) Ova rubrika nije obvezna.

(3) Ispunjava i potpisuje adresat.

Spremi nacrt obrasca Učitaj nacrt