Skip to main content

[hr] OBRAZAC A. ZAHTJEV ZA DOSTAVU PISMENA

  • Current Početak
  • Step 2
  • Step 3
  • Complete

OBRAZAC A

  

ZAHTJEV ZA DOSTAVU PISMENA
(članak 8. stavak 2. Uredbe (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (1))

članak 8. stavak 2. Uredbe (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (SL L 405, 2.12.2020., str. 40.)

1. OTPREMNO TIJELO

1.2. Adresa:

2. PRIJAMNO TIJELO

Pronađi nadležni sud/tijelo

2.2. Adresa:

3. PODNOSITELJ(I) ZAHTJEVA

3. PODNOSITELJ(I) ZAHTJEVA (2)

3.2. Adresa:

Collection 3 - Applicants
Collection 3 - Applicant 1
Collection 3 - Applicant 2
Applicant B
Collection 3 - Applicant 3
Applicant C
Collection 3 - Applicant 4
Applicant D
Collection 3 - Applicant 5
Applicant E
Collection 3 - Applicant 6
Applicant F
Collection 3 - Applicant 7
Applicant G
Collection 3 - Applicant 8
Applicant H
Collection 3 - Applicant 9
Applicant I

4. ADRESAT

4.2. Adresa:

Spremi nacrt obrascaUčitaj nacrt