Skip to main content

[lt] C FORMA. ATSAKYMAS Į PRAŠYMĄ NUSTATYTI ASMENS, KURIAM TURI BŪTI ĮTEIKTAS DOKUMENTAS, ADRESĄ

C FORMA

  

ATSAKYMAS Į PRAŠYMĄ NUSTATYTI ASMENS, KURIAM TURI BŪTI ĮTEIKTAS DOKUMENTAS, ADRESĄ
(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (6) 7 straipsnio 1 dalies a punktas) (7) (2) (3))

2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (6) 7 straipsnio 1 dalies a punktas) (7) (OL L405, 2020 12 2, p. .1)

1. ADRESATAS

Atsispausdinę formą, nepamiškite jos pasirašyti ir (jei turite) uždėti antspaudą

Parašas ir (arba) antspaudas arba elektroninis parašas ir (arba) elektroninis spaudas:

PDF forma


(1)Šios formos naudoti neprivaloma.

(2)Prašomosios valstybės narės vietos laiku.

(3) Ši forma taikoma tik valstybėms narėms, kurios teikia pagalbą pagal Reglamento (ES) 2020/1784 7 straipsnio 1 dalies a punktą.

Įrašyti juodraštį Įkelti juodraštį