Skip to main content

[lt] J FORMA. ATSAKYMAS Į PRAŠYMĄ DĖL INFORMACIJOS APIE DOKUMENTŲ ĮTEIKIMĄ ARBA NEĮTEIKIMĄ

J FORMA

  

ATSAKYMAS Į PRAŠYMĄ DĖL INFORMACIJOS APIE DOKUMENTŲ ĮTEIKIMĄ ARBA NEĮTEIKIMĄ
(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (19) 11 straipsnio 2 dalis) (2))

2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (19) 11 straipsnio 2 dalis) (OL L405, 2020 12 2, p. .1)

1. INFORMACIJA APIE DOKUMENTO ĮTEIKIMO BŪKLĘ

Atsispausdinę formą, nepamiškite jos pasirašyti ir (jei turite) uždėti antspaudą

Parašas ir (arba) antspaudas arba elektroninis parašas ir (arba) elektroninis spaudas:

PDF forma


(1)Šios formos naudoti neprivaloma.

(2)OL L405, 2020 12 2, p. .1

Įrašyti juodraštį Įkelti juodraštį