Skip to main content

[lt] I FORMA. PRAŠYMAS DĖL INFORMACIJOS APIE DOKUMENTŲ ĮTEIKIMĄ ARBA NEĮTEIKIMĄ

I FORMA

  

PRAŠYMAS DĖL INFORMACIJOS APIE DOKUMENTŲ ĮTEIKIMĄ ARBA NEĮTEIKIMĄ
(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (19) 11 straipsnio 2 dalis) (2))

2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (19) 11 straipsnio 2 dalis) (OL L405, 2020 12 2, p. .1)

Dokumentai įteikiami kuo greičiau. Jeigu dokumentų įteikti nebuvo įmanoma per vieną mėnesį nuo gavimo, gaunančioji agentūra informuoja perduodančiąją agentūrą.

1. PRAŠYMAS BUVO IŠSIŲSTAS, BET NEGAUTA JOKIOS INFORMACIJOS APIE DOKUMENTŲ ĮTEIKIMĄ/NEĮTEIKIMĄ

2. PERDUODANČIOJI AGENTŪRA

2.2. Adresas:

3. GAUNANČIOJI AGENTŪRA

Rasti kompetentingą teismą / instituciją

Šie punktai neprivalomi, kai pridedama prašymo įteikti dokumentus kopija:

3.2. Adresas:

4. ADRESATAS

Šie punktai neprivalomi, kai pridedama prašymo įteikti dokumentus kopija:

4.2. Adresas:

Atsispausdinę formą, nepamiškite jos pasirašyti ir (jei turite) uždėti antspaudą

Parašas ir (arba) antspaudas arba elektroninis parašas ir (arba) elektroninis spaudas:

PDF forma


(1)Šios formos naudoti neprivaloma.

(2)OL L405, 2020 12 2, p. .1

(*)Šis punktas neprivalomas.

Įrašyti juodraštį Įkelti juodraštį