Skip to main content

[lt] G FORMA. PRANEŠIMAS APIE PRAŠYMO IR DOKUMENTO PERSIUNTIMĄ ATITINKAMAI GAUNANČIAJAI AGENTŪRAI

G FORMA (1)

PRANEŠIMAS APIE PRAŠYMO IR DOKUMENTO PERSIUNTIMĄ ATITINKAMAI GAUNANČIAJAI AGENTŪRAI
(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (15) 10 straipsnio 4 dalis) (1))

2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (15) 10 straipsnio 4 dalis) (OL L405, 2020 12 2, p. .1)

Prašymas ir dokumentas buvo persiųsti šiai gaunančiajai agentūrai, turinčiai teritorinę jurisdikciją jį įteikti:

Prašymas ir dokumentas buvo persiųsti šiai gaunančiajai agentūrai, turinčiai teritorinę jurisdikciją jį įteikti:

1. ATITINKAMA GAUNANČIOJI AGENTŪRA

Rasti kompetentingą teismą / instituciją

1.2. Adresas:

Atsispausdinę formą, nepamiškite jos pasirašyti ir (jei turite) uždėti antspaudą

Parašas ir (arba) antspaudas arba elektroninis parašas ir (arba) elektroninis spaudas:

PDF forma


(1)OL L405, 2020 12 2, p. .1

(*)Šis punktas neprivalomas.

Įrašyti juodraštį Įkelti juodraštį