Skip to main content

[lt] E FORMA. PRAŠYMAS PATEIKTI PAPILDOMOS INFORMACIJOS ARBA DOKUMENTŲ, KAD BŪTŲ GALIMA ĮTEIKTI DOKUMENTUS

E FORMA

  

PRAŠYMAS PATEIKTI PAPILDOMOS INFORMACIJOS ARBA DOKUMENTŲ, KAD BŪTŲ GALIMA ĮTEIKTI DOKUMENTUS
(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (13) 10 straipsnio 2 dalis) (1))

2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (13) 10 straipsnio 2 dalis) (OL L405, 2020 12 2, p. .1)

1. Prašymo negalima įvykdyti neturint šios papildomos informacijos:

2. Prašymo negalima įvykdyti neturint šių dokumentų:

Atsispausdinę formą, nepamiškite jos pasirašyti ir (jei turite) uždėti antspaudą

Parašas ir (arba) antspaudas arba elektroninis parašas ir (arba) elektroninis spaudas:

PDF forma


(1)OL L405, 2020 12 2, p. .1

(*)Šis punktas neprivalomas.

Įrašyti juodraštį Įkelti juodraštį