Skip to main content

[lt] K FORMA. DOKUMENTŲ ĮTEIKIMO ARBA NEĮTEIKIMO PAŽYMĖJIMAS

K FORMA

  

DOKUMENTŲ ĮTEIKIMO ARBA NEĮTEIKIMO PAŽYMĖJIMAS
(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (22) 11 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 4 dalis ir 14 straipsnis) (1))

2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (22) 11 straipsnio 2 dalis, 12 straipsnio 4 dalis ir 14 straipsnis) (OL L405, 2020 12 2, p. .1)

Dokumentai įteikiami kuo greičiau. Jei dokumentų įteikti nebuvo įmanoma per vieną mėnesį nuo gavimo, gaunančioji agentūra informuoja perduodančiąją agentūrą (Reglamento (ES) 2020/1784 11 straipsnio 2 dalis)

Dokumentai įteikiami kuo greičiau. Jei dokumentų įteikti nebuvo įmanoma per vieną mėnesį nuo gavimo, gaunančioji agentūra informuoja perduodančiąją agentūrą (Reglamento (ES) 2020/1784 11 straipsnio 2 dalis)

Pažymėkite vieną iš toliau pateiktų punktų.

1. DOKUMENTO ĮTEIKIMAS (14 straipsnis)

1.2. Dokumentas buvo:

1.2.1.1.2.2. Adresas:

1.2.1.1.2.3. Ryšio su adresatu pobūdis:

1.2.1.2.2.2.2. Adresas:

1.2.1.2.2.2.3. Ryšio su adresatu pobūdis:

At least one of the options in points 2, 3 or 4 should be checked. Multiple choices are also possible.

2. INFORMAVIMAS PAGAL REGLAMENTO (ES) 2020/1784 11 STRAIPSNIO 2 DALĮ

3. ATSISAKYMAS PRIIMTI DOKUMENTĄ (Reglamento (ES) 2020/1784 12 straipsnio 4 dalis)

4. DOKUMENTO NEĮTEIKIMO PRIEŽASTIS

4.1.1. Buvo imtasi veiksmų adresui nustatyti: 3):

4.1.1. Buvo imtasi veiksmų adresui nustatyti: 

4.5. Dokumentas pridedamas prie šio pažymėjimo

Atsispausdinę formą, nepamiškite jos pasirašyti ir (jei turite) uždėti antspaudą

Parašas ir (arba) antspaudas arba elektroninis parašas ir (arba) elektroninis spaudas:

PDF forma


(1)OL L405, 2020 12 2, p. .1

(2)OL L405, 2020 12 2, p. .1

(2) Užpildo įteikimą vykdanti institucija.

Įrašyti juodraštį Įkelti juodraštį