Skip to main content

[lt] L FORMA. ADRESATO INFORMAVIMAS APIE TEISĘ ATSISAKYTI PRIIMTI DOKUMENTĄ

L FORMA

  

ADRESATO INFORMAVIMAS APIE TEISĘ ATSISAKYTI PRIIMTI DOKUMENTĄ
(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas)  12 straipsnio 2 ir 3 dalys) (1))

2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas)  12 straipsnio 2 ir 3 dalys) (OL L405, 2020 12 2, p. .1)

I.   INFORMACIJA ADRESATUI

Pridedamas dokumentas įteikiamas pagal Reglamentą (ES) 2020/1784. . Galite atsisakyti priimti pridedamą dokumentą, jei jis nėra parengtas kalba, kurią suprantate, ar įteikimo vietos oficialiąja kalba arba viena iš oficialiųjų kalbų, arba nėra pridėta vertimo į tokią kalbą, kurią suprantate, arba į įteikimo vietos oficialiąją kalbą ar vieną iš oficialiųjų kalbų. Jei norite pasinaudoti šia teise, turite atsisakyti priimti dokumentą jo įteikimo metu tiesiogiai pranešdami apie tai dokumentą įteikiančiam asmeniui arba per dvi savaites nuo įteikimo toliau nurodytu adresu, grąžindami užpildytą formą arba rašytinį pareiškimą, kuriame nurodote, kad atsisakote priimti pridedamą dokumentą dėl kalbos, kuria jis įteiktas. Prašom atkreipti dėmesį: jei atsisakote priimti pridedamą dokumentą, tačiau teismas arba institucija, kuriame vyksta procesas, per kurį įteikimas tapo būtinas, vėliau nusprendžia, kad atsisakymas nebuvo pagrįstas, jis gali taikyti savo teismo vietos valstybės narės teisėje numatytas teisines pasekmes dėl nepagrįsto atsisakymo, pavyzdžiui, laikyti įteikimą galiojančiu.

II.   ADRESAS, KURIUO TURI BŪTI SIUNČIAMA ŠI FORMA (2):

II.   ADRESAS, KURIUO TURI BŪTI SIUNČIAMA ŠI FORMA:

2. Adresas:

III.   ADRESATO PAREIŠKIMAS: (3):

Atsisakau priimti dokumentą, nes jis nėra parengtas kalba, kurią suprantu, ar įteikimo vietos oficialiąja kalba arba viena iš oficialiųjų kalbų, arba nėra pridėta vertimo į tokią kalbą, kurią suprantu, arba į įteikimo vietos oficialiąją kalbą ar vieną iš oficialiųjų kalbų.

Suprantu šią (-ias) kalbą (-as):

Atsispausdinę formą, nepamiškite jos pasirašyti ir (jei turite) uždėti antspaudą

Parašas ir (arba) antspaudas arba elektroninis parašas ir (arba) elektroninis spaudas:

PDF forma


(1) OL L405, 2020 12 2, p. 40

(2) Užpildo įteikimą vykdanti institucija.

(*) Šis punktas neprivalomas.

(3) Užpildo ir pasirašo adresatas.

Įrašyti juodraštį Įkelti juodraštį