Skip to main content

[lt] H FORMA. ATITINKAMOS TERITORINĘ JURISDIKCIJĄ TURINČIOS GAUNANČIOSIOS AGENTŪROS PRANEŠIMAS APIE GAVIMĄ, SKIRTAS PERDUODANČIAJAI AGENTŪRAI

H FORMA

  

ATITINKAMOS TERITORINĘ JURISDIKCIJĄ TURINČIOS GAUNANČIOSIOS AGENTŪROS PRANEŠIMAS APIE GAVIMĄ, SKIRTAS PERDUODANČIAJAI AGENTŪRAI
(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (15) 10 straipsnio 4 dalis) (1))

2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (15) 10 straipsnio 4 dalis) (OL L405, 2020 12 2, p. .1)

Šis pranešimas apie gavimą turėtų būti išsiųstas per decentralizuotą IT sistemą arba kitokiu būdu kuo greičiau po dokumento gavimo ir bet kuriuo atveju per septynias dienas nuo jo gavimo. (17)

Šis pranešimas apie gavimą turėtų būti išsiųstas per decentralizuotą IT sistemą arba kitokiu būdu kuo greičiau po dokumento gavimo ir bet kuriuo atveju per septynias dienas nuo jo gavimo. (17) 2)

Atsispausdinę formą, nepamiškite jos pasirašyti ir (jei turite) uždėti antspaudą

Parašas ir (arba) antspaudas arba elektroninis parašas ir (arba) elektroninis spaudas:

PDF forma


(1)OL L405, 2020 12 2, p. .1

(2)Šis punktas taikomas tik valstybėms narėms, kurios teikia pagalbą pagal Reglamento (ES) 2020/1784 7 straipsnio 2 dalies c punktą.

Įrašyti juodraštį Įkelti juodraštį