Skip to main content

[lt] D FORMA. GAVIMO PATVIRTINIMAS

D FORMA

  

GAVIMO PATVIRTINIMAS
(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (11) 10 straipsnio 1 dalis) (1))

2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (11) 10 straipsnio 1 dalis) (OL L405, 2020 12 2, p. .1)

Šis gavimo patvirtinimas turėtų būti išsiųstas per decentralizuotą IT sistemą arba kitokiu būdu kuo greičiau po dokumento gavimo ir bet kuriuo atveju per septynias dienas nuo jo gavimo. (12)

Šis gavimo patvirtinimas turėtų būti išsiųstas per decentralizuotą IT sistemą arba kitokiu būdu kuo greičiau po dokumento gavimo ir bet kuriuo atveju per septynias dienas nuo jo gavimo. (12) (2)

Atsispausdinę formą, nepamiškite jos pasirašyti ir (jei turite) uždėti antspaudą

Parašas ir (arba) antspaudas arba elektroninis parašas ir (arba) elektroninis spaudas:

PDF forma


(1)OL L405, 2020 12 2, p. .1

(2)Pareiga siųsti pranešimą per decentralizuotą IT sistemą taikoma tik nuo decentralizuotos IT sistemos taikymo pradžios dienos pagal Reglamento (ES) 2020/1784 37 straipsnio 2 dalį.

Įrašyti juodraštį Įkelti juodraštį