Skip to main content

[lt] F FORMA. PRANEŠIMAS APIE PRAŠYMO IR DOKUMENTO GRĄŽINIMĄ

F FORMA (1)

PRANEŠIMAS APIE PRAŠYMO IR DOKUMENTO GRĄŽINIMĄ
(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) 10 straipsnio 3 dalis) (1))

2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) 10 straipsnio 3 dalis) (OL L405, 2020 12 2, p. .1)

Prašymas ir dokumentas privalo būti grąžinami nedelsiant juos gavus.

Prašymas ir dokumentas privalo būti grąžinami nedelsiant juos gavus.

1. GRĄŽINIMO PRIEŽASTIS:

1.1. Prašymas akivaizdžiai nepatenka į šio reglamento taikymo sritį:

1.2. Dokumento įteikti neįmanoma dėl privalomų formalių sąlygų nesilaikymo:

Atsispausdinę formą, nepamiškite jos pasirašyti ir (jei turite) uždėti antspaudą

Parašas ir (arba) antspaudas arba elektroninis parašas ir (arba) elektroninis spaudas:

PDF forma


(1)OL L405, 2020 12 2, p. .1

Įrašyti juodraštį Įkelti juodraštį