Skip to main content

[lt] PRAŠYMAS NUSTATYTI ASMENS, KURIAM TURI BŪTI ĮTEIKTAS DOKUMENTAS PAGAL 7 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTĄ, ADRESĄ

  • Current Pradėti
  • 2 Žingsnis
  • Complete

PRAŠYMAS NUSTATYTI ASMENS, KURIAM TURI BŪTI ĮTEIKTAS DOKUMENTAS PAGAL 7 STRAIPSNIO 1 DALIES B PUNKTĄ, ADRESĄ

(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (nauja redakcija) 7 straipsnio 1 dalies b punktas)1

1. PAREIŠKĖJAS:

1.3. Adresas:

2. INSTITUCIJA, TEIKIAMAS PRAŠYMAS:

2.2. Adresas:

3. ADRESATAS / ASMUO, KURIAM TURI BŪTI ĮTEIKTAS DOKUMENTAS:

3.2. Paskutinis žinomas adresas (-ai)2:

Įrašyti juodraštįĮkelti juodraštį