Skip to main content

[hu] K. FORMANYOMTATVÁNY. IGAZOLÁS AZ IRATOK KÉZBESÍTÉSÉRŐL VAGY KÉZBESÍTÉSÜK ELMARADÁSÁRÓL

K. FORMANYOMTATVÁNY

  

IGAZOLÁS AZ IRATOK KÉZBESÍTÉSÉRŐL VAGY KÉZBESÍTÉSÜK ELMARADÁSÁRÓL
(a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet (iratkézbesítés) (1) 11. cikkének (2) bekezdése, 12. cikkének (4) bekezdése és 14. cikke)

a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet (iratkézbesítés) 11. cikkének (2) bekezdése, 12. cikkének (4) bekezdése és 14. cikke) (HL 405, 2020.12.2., 40. o.)

A kézbesítést a lehető leghamarabb el kell végezni. Amennyiben a kézbesítésre az átvételt követő egy hónapon belül nem volt lehetőség, az átvevő intézmény tájékoztatja az áttevő intézményt (az (EU) 2020/1784 rendelet 11. cikkének (2) bekezdése).

A kézbesítést a lehető leghamarabb el kell végezni. Amennyiben a kézbesítésre az átvételt követő egy hónapon belül nem volt lehetőség, az átvevő intézmény tájékoztatja az áttevő intézményt (az (EU) 2020/1784 rendelet 11. cikkének (2) bekezdése).

Kérjük, válassza ki az alábbi opciók közül az egyiket.

1. A KÉZBESÍTÉS TELJESÍTÉSE (14. cikk)

1.2. Az iratot

1.2.1.1.2.2. Cím:

1.2.1.1.2.3. A címzettel való kapcsolat jellege:

1.2.1.2.2.2.2. Cím:

1.2.1.2.2.2.3. A címzettel való kapcsolat jellege:

At least one of the options in points 2, 3 or 4 should be checked. Multiple choices are also possible.

2. TÁJÉKOZTATÁS AZ (EU) 2020/1784 RENDELET 1CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSÉVEL ÖSSZHANGBAN

3. AZ IRAT ÁTVÉTELÉNEK MEGTAGADÁSA (az EU 2020/1784 rendelet 12. cikkének (4) bekezdése)

4. AZ IRATKÉZBESÍTÉS ELMARADÁSÁNAK OKA

4.1.1. Lépéseket tettek a cím megállapítására (3):

4.1.1. Lépéseket tettek a cím megállapítására 

4.5. Az iratot mellékelték ezen igazoláshoz

Kérjük, kinyomtatás után írja alá és (adott esetben) bélyegezze le a formanyomtatványt.

Aláírás és/vagy bélyegző vagy elektronikus aláírás és/vagy elektronikus bélyegző:

PDF formanyomtatvány


(1) HL L 405., 2020.12.2., 40. o.

(2) Az átvevő intézmény által az (EU) 2020/1784 rendelet 7. cikke (2) bekezdése c) pontjának megfelelően megállapított cím.

(2) Ez a pont kizárólag azon tagállamok esetében töltendő ki, amelyek az (EU) 2020/1784 rendelet 7. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összhangban segítséget nyújtanak.

Piszkozat mentése Piszkozat betöltése