Skip to main content

[hu] A 7. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJA SZERINTI, A CÍMZETT CÍMÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

  • Current Indítás
  • 2 Lépés
  • Complete

A 7. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJA SZERINTI, A CÍMZETT CÍMÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet1 (átdolgozás) 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja)1

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI:

1.3. Cím:

2. MEGKERESETT HATÓSÁG:

2.2. Cím:

3. CÍMZETT / AKINEK A RÉSZÉRE AZ IRATOT KÉZBESÍTENI KELL:

3.2. Utolsó ismert cím(ek)2:

Piszkozat mentésePiszkozat betöltése