Skip to main content

[hu] D. FORMANYOMTATVÁNY. ÁTVÉTEL VISSZAIGAZOLÁSA

D. FORMANYOMTATVÁNY

  

ÁTVÉTEL VISSZAIGAZOLÁSA
(a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet (iratkézbesítés) (1) 10. cikkének (1) bekezdése)

a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet (iratkézbesítés) 10. cikkének (1) bekezdése) (HL 405, 2020.12.2., 40. o.)

Ezen átvételi visszaigazolást a decentralizált informatikai rendszeren keresztül vagy más módon, az irat átvételét követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb az átvételt követő hét napon belül kell megküldeni.

Ezen átvételi visszaigazolást a decentralizált informatikai rendszeren keresztül vagy más módon, az irat átvételét követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb az átvételt követő hét napon belül kell megküldeni.(2)

Kérjük, kinyomtatás után írja alá és (adott esetben) bélyegezze le a formanyomtatványt.

Aláírás és/vagy bélyegző vagy elektronikus aláírás és/vagy elektronikus bélyegző:

PDF formanyomtatvány


(1) HL L 405., 2020.12.2., 40. o.

(2) Az elismervénynek a decentralizált informatikai rendszeren keresztül való küldésére vonatkozó követelmény kizárólag a decentralizált informatikai rendszer alkalmazásának az (EU) 2020/1784 rendelet 37. cikke (2) bekezdése szerinti kezdőnapjától alkalmazandó.

Piszkozat mentése Piszkozat betöltése