Skip to main content

[hu] I. FORMANYOMTATVÁNY. AZ IRATOK KÉZBESÍTÉSÉRŐL VAGY A KÉZBESÍTÉS ELMARADÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS IRÁNTI KÉRELEM

I. FORMANYOMTATVÁNY (1)

AZ IRATOK KÉZBESÍTÉSÉRŐL VAGY A KÉZBESÍTÉS ELMARADÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS IRÁNTI KÉRELEM
(a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet (iratkézbesítés) (2) 11. cikkének (2) bekezdése)

a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet (iratkézbesítés) 11. cikkének (2) bekezdése) (HL 405, 2020.12.2., 40. o.)

A kézbesítést a lehető leghamarabb el kell végezni. Amennyiben a kézbesítésre az átvételtől számított egy hónapon belül nem volt lehetőség, az átvevő intézmény tájékoztatja erről az áttevő intézményt.

1. A KÉRELMET ELKÜLDTÉK, DE NEM ÉRKEZETT TÁJÉKOZTATÁS A KÉZBESÍTÉSRŐL VAGY A KÉZBESÍTÉS ELMARADÁSÁRÓL

2. ÁTTEVŐ INTÉZMÉNY

A 2.2–2.6. pont kitöltése nem kötelező, ha csatolják az iratok kézbesítésére irányuló kérelem másolatát:

2.2. Cím:

3. ÁTVEVŐ INTÉZMÉNY

Illetékes bíróság/hatóság kiválasztása

Az alábbi adatokat nem kötelező megadni, ha csatolják az iratok kézbesítésére irányuló kérelem másolatát:

3.2. Cím:

4. CÍMZETT

Az alábbi adatokat nem kötelező megadni, ha csatolják az iratok kézbesítésére irányuló kérelem másolatát:

4.2. Cím:

Kérjük, kinyomtatás után írja alá és (adott esetben) bélyegezze le a formanyomtatványt.

Aláírás és/vagy bélyegző vagy elektronikus aláírás és/vagy elektronikus bélyegző:

PDF formanyomtatvány


(1)E formanyomtatvány használata nem kötelező.

(2) HL L 405., 2020.12.2., 40. o

(*)Ezt a mezőt nem kötelező kitölteni.

Piszkozat mentése Piszkozat betöltése