Skip to main content

[hu] L. FORMANYOMTATVÁNY. A CÍMZETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ IRAT ÁTVÉTELÉNEK MEGTAGADÁSÁHOZ VALÓ JOGÁRÓL

L. FORMANYOMTATVÁNY

  

A CÍMZETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ IRAT ÁTVÉTELÉNEK MEGTAGADÁSÁHOZ VALÓ JOGÁRÓL
(a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet (iratkézbesítés) (1) 12. cikkének (2) és (3) bekezdése)

a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet (iratkézbesítés) 12. cikkének (2) és (3) bekezdése) (HL 405, 2020.12.2., 40. o.)

I.   TÁJÉKOZTATÁS A CÍMZETT RÉSZÉRE

A mellékelt iratot a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló (EU) 2020/1784 rendelet szerint kézbesítik. Önnek joga van megtagadni a mellékelt kézbesítendő irat átvételét, amennyiben az nem az Ön számára érthető nyelven vagy a kézbesítés helyének hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelvei egyikén készült, és nem csatoltak hozzá ilyen nyelvű fordítást. Amennyiben élni kíván ezzel a jogával, az irat átvételét a kézbesítéskor kell megtagadnia közvetlenül az iratot kézbesítő személynél, vagy akként, hogy a kézbesítést követő két héten belül az alább megjelölt címre kitöltve visszaküldi ezt a formanyomtatványt vagy egy olyan írásbeli nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy megtagadja a mellékelt irat átvételét azon nyelv miatt, amelyen azt rendelkezésre bocsátották. Felhívjuk a figyelmét, hogy ha megtagadja a mellékelt irat átvételét, de az azon bírósági eljárásban eljáró bíróság vagy hatóság, amelynek során az irat kézbesítése szükségessé vált, a későbbiekben úgy határoz, hogy az átvétel megtagadása nem volt indokolt, az említett bíróság alkalmazhatja az átvétel indokolatlan megtagadására vonatkozóan az eljárás helye szerinti tagállam jogában előírt jogkövetkezményeket, így például érvényesnek tekintheti a kézbesítést.

II.   A FORMANYOMTATVÁNYT A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL VISSZAKÜLDENI (2):

II.   A FORMANYOMTATVÁNYT A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL VISSZAKÜLDENI (2):

2. Cím:

III.   A CÍMZETT NYILATKOZATA: (3):

Megtagadom az irat átvételét, mivel az nem az általam értett nyelven vagy a kézbesítés helyének hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelvei egyikén készült, és nem csatoltak hozzá ilyen nyelvű fordítást.

A következő nyelve(ke)t értem:

Kérjük, kinyomtatás után írja alá és (adott esetben) bélyegezze le a formanyomtatványt.

Aláírás és/vagy bélyegző vagy elektronikus aláírás és/vagy elektronikus bélyegző:

PDF formanyomtatvány


(1) HL L 405., 2020.12.2., 40. o.

(2) A kézbesítést végrehajtó hatóság tölti ki.

(*) Ezt a mezőt nem kötelező kitölteni.

(3) A címzett által kitöltendő és aláírandó.

Piszkozat mentése Piszkozat betöltése