Skip to main content

[hu] B. FORMANYOMTATVÁNY. KÉRELEM A CÍMZETT CÍMÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

B. FORMANYOMTATVÁNY (1)

  

KÉRELEM A CÍMZETT CÍMÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
(a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet (iratkézbesítés) (2) 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja) (3))

a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet (iratkézbesítés) 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja) (HL 405, 2020.12.2., 40. o.)

1. ÁTTEVŐ INTÉZMÉNY

1.2. Cím:

2. MEGKERESETT HATÓSÁG

2.2. Cím:

3. CÍMZETT

3.2. Utolsó ismert cím:

3.3. A címzett ismert személyes adatai (ha természetes személy), amennyiben rendelkezésre állnak:

3.4. A címzett ismert adatai (ha jogi személy), amennyiben rendelkezésre állnak:

Kérjük, kinyomtatás után írja alá és (adott esetben) bélyegezze le a formanyomtatványt.

Aláírás és/vagy bélyegző vagy elektronikus aláírás és/vagy elektronikus bélyegző:

PDF formanyomtatvány


(1)E formanyomtatvány használata nem kötelező.

(2) HL L 405., 2020.12.2., 40. o

(3) Ez a formanyomtatvány kizárólag azon tagállamok esetében használandó, amelyek az (EU) 2020/1784 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban segítséget nyújtanak.

(*)Ezt a mezőt nem kötelező kitölteni.

Piszkozat mentése Piszkozat betöltése