Skip to main content

[hu] G. FORMANYOMTATVÁNY. ÉRTESÍTÉS A KÉRELEMNEK ÉS AZ IRATNAK A MEGFELELŐ ÁTVEVŐ INTÉZMÉNYHEZ TÖRTÉNŐ TOVÁBBKÜLDÉSÉRŐL

G. FORMANYOMTATVÁNY

ÉRTESÍTÉS A KÉRELEMNEK ÉS AZ IRATNAK A MEGFELELŐ ÁTVEVŐ INTÉZMÉNYHEZ TÖRTÉNŐ TOVÁBBKÜLDÉSÉRŐL
(a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet (iratkézbesítés) (1) 10. cikkének (4) bekezdése)

a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet (iratkézbesítés) 10. cikkének (4) bekezdése) (HL 405, 2020.12.2., 40. o.)

A kérelmet és az iratot továbbították a kézbesítésére illetékes alábbi átvevő intézménynek:

A kérelmet és az iratot továbbították a kézbesítésére illetékes alábbi átvevő intézménynek:

1. MEGFELELŐ ÁTVEVŐ INTÉZMÉNY

Illetékes bíróság/hatóság kiválasztása

1.2. Cím:

Kérjük, kinyomtatás után írja alá és (adott esetben) bélyegezze le a formanyomtatványt.

Aláírás és/vagy bélyegző vagy elektronikus aláírás és/vagy elektronikus bélyegző:

PDF formanyomtatvány


(1) HL L 405., 2020.12.2., 40. o

(*)Ezt a mezőt nem kötelező kitölteni.

Piszkozat mentése Piszkozat betöltése