Skip to main content

[hu] J. FORMANYOMTATVÁNY. VÁLASZ AZ IRATOK KÉZBESÍTÉSÉRŐL VAGY A KÉZBESÍTÉS ELMARADÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS IRÁNTI KÉRELEMRE

J. FORMANYOMTATVÁNY (1)

VÁLASZ AZ IRATOK KÉZBESÍTÉSÉRŐL VAGY A KÉZBESÍTÉS ELMARADÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS IRÁNTI KÉRELEMRE
(a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet (iratkézbesítés) (2) 11. cikkének (2) bekezdése)

a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet (iratkézbesítés) 11. cikkének (2) bekezdése) (HL 405, 2020.12.2., 40. o.)

1. TÁJÉKOZTATÁS AZ IRAT KÉZBESÍTÉSÉNEK ÁLLÁSÁRÓL

Kérjük, kinyomtatás után írja alá és (adott esetben) bélyegezze le a formanyomtatványt.

Aláírás és/vagy bélyegző vagy elektronikus aláírás és/vagy elektronikus bélyegző:

PDF formanyomtatvány


(1)E formanyomtatvány használata nem kötelező.

(2) HL L 405., 2020.12.2., 40. o.

Piszkozat mentése Piszkozat betöltése