Skip to main content

[hu] C. FORMANYOMTATVÁNY. VÁLASZ A CÍMZETT CÍMÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEMRE

C. FORMANYOMTATVÁNY (1)

VÁLASZ A CÍMZETT CÍMÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEMRE
(a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet (iratkézbesítés) (2) 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja) (3)

a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet (iratkézbesítés) 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja) (HL 405, 2020.12.2., 40. o.)

1. CÍMZETT

Kérjük, kinyomtatás után írja alá és (adott esetben) bélyegezze le a formanyomtatványt.

Aláírás és/vagy bélyegző vagy elektronikus aláírás és/vagy elektronikus bélyegző:

PDF formanyomtatvány


(1)E formanyomtatvány használata nem kötelező.

(2) HL L 405., 2020.12.2., 40. o.

(3) Ez a formanyomtatvány kizárólag azon tagállamok esetében használandó, amelyek az (EU) 2020/1784 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban segítséget nyújtanak.

Piszkozat mentése Piszkozat betöltése