Skip to main content

Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo – obrazci

Uredba Sveta (EU) 2019/1111 z dne 25. junija 2019 o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o mednarodnem protipravnem odvzemu otrok

Uredba Sveta (EU) 2019/1111 (uredba Bruselj IIb) bo s 1. avgustom 2022 nadomestila Uredbo (ES) št. 2201/2003 (uredba Bruselj IIa). Ta nova uredba se uporablja samo za sodne postopke, ki so bili začeti, za javne listine, ki so bile uradno sestavljene ali registrirane, in za sodne poravnave, ki so bile potrjene ali sklenjene 1. avgusta 2022 ali pozneje v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo.

Uredba Bruselj IIa se še naprej uporablja za sodne odločbe, izdane v sodnih postopkih, ki so bili začeti, za javne listine, ki so bile uradno sestavljene ali registrirane, in za sodne poravnave, ki so bile potrjene ali sklenjene pred 1. avgustom 2022, ki spadajo na področje uporabe te uredbe. Dodatne informacije o uredbi Bruselj IIa: uradna obvestila in spletni obrazci.

Uredba Bruselj IIb se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije razen na Danskem.

Uredba Bruselj IIb določa, katera sodišča v kateri državi članici so pristojna za odločanje v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ali zakonskih sporih z mednarodnim elementom.

Poleg tega določa, da se sodna odločba, izdana v državi članici, prizna v drugih državah članicah, ne da bi bil potreben kakršen koli poseben postopek. Vse odločbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo, ki so izdane v državi članici in so izvršljive v tej državi članici, so izvršljive v drugih državah članicah, ne da bi bila za to potrebna razglasitev izvršljivosti („eksekvatura“).

Uredba Bruselj IIb poleg tega dopolnjuje in krepi določbe Haaške konvencije iz leta 1980, in sicer z določitvijo pravil o sodelovanju držav članic v primerih starševskega protipravnega odvzema otrok.

Vsaka država članica imenuje vsaj en osrednji organ za pomoč pri uporabi uredbe Bruselj IIb.

Uredba Bruselj IIb določa devet standardnih obrazcev. Uradna obvestila držav članic o uredbi Bruselj IIb so na voljo tukaj.